niedziela, 29 kwietnia 2012

31. Holandia

O ile moja pierwsza kartka 3D z Muminkiem bardzo mi się podobała, ta nie trafiła w mój gust mimo, że lubię psy. Może jest zbyt kiczowata?


I liked my first 3D card but this one is just not my cup of tea at all even though I do like dogs. Maybe it's just very kitsch?


 Jestem pewna, że mój Dandy wyglądałby na pocztówce i wiele ładniej ;)

I'm pretty sure my Dandy would look much nicer on the postcard ;)

sobota, 28 kwietnia 2012

30. Rosja

Moja ulubiona pocztówka! 
'Muzeum kotów' istnieje w obwodzie leningradzkim. Ma też swoją filię w Sankt Petersburgu gdzie otwarta jest 'Kocia Republika'. W 'Republice' można obejrzeć wystawy obrazów i rzeźb poświęconych kotom, wypić kawę czy herbatę lub odwiedzić mieszkające tam koty i pomiałczeć z nimi na różne tematy. 


This is definitely my favourite postcard!
'The Cat Museum' is located in the Leningrad oblast but it also has its branch in St. Petersburg which is called 'The Cat's Republic'. In 'The Republic' you can see painting and sculpture exhibitions dedicated to cats, have a tea or cofee and visit cats living there and meow about things with them.
Moja przepiękna kicia Oddiette,już zbiera pieniądze na odwiedziny jej rosyjskich przyjaciół w Kociej Republice ;)

My beautiful cat Oddiette is already saving up to visit her Russian friends in The Republic ;)piątek, 27 kwietnia 2012

29. Finlandia

Kolejna Muminkowa kartka, tym razem moja pierwsza w 3D. 
Yet another one Moomin card. This time it's my first one in 3D.
28. Chiny

Góra Bijia w Jinzhou jest jednym z głównych atrakcji turystycznych w tym mieście. Jest to wyspa na morzu Bohai na południowym wybrzeżu Jinzhou. Przez większość dnia można na nią się dostać tylko łodzią ale odpływ odkrywa przepiękny most z 'kocich łbów' dzięki któremu na wyspę można dojść też pieszo. Tubylcy nazwali ten cud 'Tian Qiao' czyli 'Niebiański Most'. Na samym szczycie znajduje się kamienna rzeźba, która przypomina duży długopis z podstawką stąd nazwa Bijiashan czyli 'The Penholder Mountain'. 


Mount Bijia in Jinzhou is one of the main tourist attractions in the city. It's an island on the Bohai sea on the south coastline of Jinzhou. During most of the day it can only be accessed on boat but while the tied is out, it reveals a beautiful cobblestone bridge and the mountain can be walked to. Locals called this wonder 'Tian Qiao' which means 'Sky Bridge'. On the top of the mountain there is a stone pavilon which looks like a big pen and a penholder hence the name Bijiashan - 'The Penholder Mountain'.


27. Niemcy

Bastei Brucke jest świetnym miejscem widokowym na niemiecką Elbe Valley. Elbe to interesująca formacja piaskowców i skał. Bastei Brucke został wybudowany w 1851 roku, skonstruowany z piaskowca miał się się wtopić w otaczające je skały. Mierzy on 190 metrów ale Ci odważniejsi mogą wspiąć się jeszcze wyżej na 300 metrów i stamtąd podziwiać rzekę Elbe. Podobno w lecie, liczbę odwiedzających szacuje się na 50,000 każdego dnia każdego dnia. Most jest czynny przez cały rok a wejście jest bezpłatne. Bastei Brucke is a great bridge to enjoy the view on the Elbe Valley from. Elbe is an interesting formation of sandstone and rocks. The bridge itself was built in 1851, designated out of sandstone was supposed to blend in with its surrounding mountains. It sits approximately 190 metres from the ground. Those who are brave enough can go even higher at 300 metres and see the River Elbe. Apparently, there is 50,000 people visiting it each day during summertime. The bridge is open all year round and entry is free.

26. Japonia

O Muminkach nic więcej już nie napiszę ;) Wspominałam o tej rodzinie trolli w 16 poście, kto chce niech tam zajrzy.

There isn't much more I could say about the Moomins. I talked about this family of trolls in the 16th post, who wants can go there ;)środa, 18 kwietnia 2012

25. Ameryka

San Francisco, miasto w stanie California jest czwarte pod względem wielkości w samej Californi i trzynaste w całym kraju. Historia tego miasta, zamieszkanego przez prawie 810 tysięcy ludzi, sięga 1776 roku, kiedy to hiszpańscy kolonizatorzy osiedlili się na krańcu półwyspu. Następnie San Francisco i California należały do Meksyku a potem włączone do USA. Miasto przeżyło znaczne przyspieszenie rozwoju w 1886 roku podczas kalifornijskiej gorączki złota, stając się największym miastem na Amerykańskim zachodnim Wybrzeżu. W 1906 San Francisco zostało w dużej mierze zniszczone przez podczas trzęsienia ziemi i pożarów, które były jego skutkiem. Obecnie San Francisco jest dużym ośrodkiem turystycznym, znanym ze swoich atrakcji m.in Most Golden Gate, więzienie Alcatraz, Coit Tower, linie tramwajowe czy chińską dzielnicę - Chinatown. Charakterystyczne dla miasta są jego strome wzgórza i ulice oraz mieszanina stylów architektonicznych od wiktoriańskiego do postmodernizmu. 

San Francisco, a city in the state of California is the 4th largest city in the state and the 13th in the whole country. The history of the city, inhabited by nearly 810 thousands people, dates back to 1776 when the Spanish colonizers settled in the peninsula. After that,  San Francisco and California belonged to Mexico and then the U.S. The City experienced a significant acceleration of growth in 1886 during the California Gold Rush, becoming the largest city on the American west coast. In 1906, San Francisco has been largely destroyed by the earthquake and as a result, fires. Now, San Francisco is a major tourist centre, famour for its attractions such as Golden Gate Bridge, Alcatraz, Coit Tower, trams or Chinatown. Steep hills and street and a mixture of architectural style from Victorian to post-modernism are very characterstic of this city.24. Finlandia

Renifer jest ssakiem z rodziny jeleniowatych. Niektórzy badacze wyróżniają do 24 gatunków reniferów, inni uznają jedynie 3 gatunki ( renifer tundrowy, renifer leśny eurazjatycki i renifer leśny amerykański). 
Renifer występujący w północnej Europie, został udomowiony przez ludy północy wieki temu jako cenne źródło mięsa, mleka (2-3 litry dziennie) i skóry a także jako siła pociągowa. Skóra służyła do szycia ubrań czy namiotów a a z kości konstruowano szkielety namiotów i kajaków. Stada reniferów żyją w stanie dzikim, ale dwa razy do roku zapędzane są do zagród : raz w celu oznakowania młodych a drugi raz w celu selekcji na ubój. Tak, tak jak my wcinamy bigos tak tam ktoś wcina renifery. 
Uwielbiam ten znaczek, przypomina mojego psa - Teodora. 

Reindeer is a mammal of the deer family. While some scholars distuinguish 24 species of them, others recognize only three species ( tundra reindeer, Eurasian forest reindeer and American forest reindeer).  Reindeer found in northern Europe was domisticated ages ago by people of the North as a valuable source of meet, milk (2-3 litres per day), skin as well as the pulling force. Their skin was used for sewing clother and tents, while bones were used for construction of kayaks and tents. Herds of animals live in the wilderness but twice a year are herded into pens : once for marking of the young and then again in order of selection for slaughter. So, as we munch on our roast, someone there munches on their reindeer.
I love the stamp, reminds me of my dog - Theodore. poniedziałek, 16 kwietnia 2012

23. Anglia

Leeds to zróżnicowane etnicznie miasto w północnej Anglii, w hrabstwie West Yorkshire z populacją sięgającą prawie 800 tysięcy mieszkańców. Jest ważnym centrum kulturalnym, naukowym i rozrywkowym. 
W Leeds znajdziemy zabytki XIX wiecznej architektury, z których najbardziej okazałym jest ratusz, którego wieża góruje nad miastem. Polski socjolog Zygmunt Bauman, autor wielu książek m.in. 'Europa - niedokończona przygoda( polecam!) był rektorem wydziału socjologii na tutejszym uniwersytecie aż do 1990.


Leeds is an ethinically diversed city in West Yorkshire, in northern England with a population reaching 800 thousands inhabitants. It's a cultural, scientific and entertainment hub.
In Leeds, you can find many building of the XIX century architecture, the most impressive one being Leeds Town Hall which tower dominates the city. Polish sociologist Zugmunt Bauman, author of many books including 'Europe - an unfinished adventure' (great book!) was a Head of the Department of Sociology in the University of Leeds until 1990.
niedziela, 15 kwietnia 2012

22. Holandia

Delft to miasto i gmina w zachodniej Holandii, nad rzeką Schie, na południe od Hagi. W Delft znajduje się jedna z trzech holenderskich uczelni technicznych, licząca ponad 13 tysięcy studentów. Cała populacja Delft wynosi nieco ponad 94 tysięcy.

Delft is a city and municipality in the western province of the Netherlands, with a river Schie, south from The Hague. There is one of the three Dutch technology universities with 13 thousand students and the whole population of Delft is over 94 thousands.

21. Niemcy

Flip i Flap, a właściwie Stan Laurel i Oliver Hardy to para bohaterów amerykańskich komedii z lat 1919-1951. Laurel i Hardy pojawili się w około 100 filmach, zarówno krótko jak i długometrażowych, początkowo niemych a od 1929 roku dźwiękowych. Stan był niski i chudy natomiast Ollie, wysoki i gruby. Większość ich komedii to gagi w których niezdarny Stan sprowadzał na siebie i rozgarniętego Olliego liczne kłopoty. Na pocztówce Flip i Flap podczas ich wizyty w Londynie w 1932 roku.

Stan Laurel and Oliver Hardy were a couple which stared in many slapstick comedies between 1919 and 1951. Laurel and Hardy appeared in about 100 films, initially in two-reelers and then full length ones. The first ones were silent until 1929. Stan was short and skinny and Ollie tall and fat. Most of their comedies were based on gags where clumsy Stan got himself and smart Ollie in trouble. On the postcard you can see them while their visit to London in 1932. 


piątek, 13 kwietnia 2012

20. Rosja

Zabytkowy i historyczny Teatr Bolszoj położony jest na Placu Teatralnym, w samym sercu Moskwy. Założony w 1776 roku ale jego inauguracja odbyła się dopiero 178 stycznia 1825 prologiem 'Tryumf muz' i baletem 'Kopciuszek'. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko Teatru znajduje się pomnik Karola Marksa odsłonięty w 1961 roku. W górnej części bloku wyrzeźbiono postać Marksa, a kamień ozdobiono napisem : Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!  Teraz, głowa Marksa jest ulubionym miejscem przesiadywań ... gołębi.

A historic and monumental Bolshoi Theatre is located on Theatre Square, in the heart of Moscow. Founded in 1776 but was inaugurated on 18 January 1825 with a performance of a ballet, Cendrillon.
Directly across the road from the Bolshoi Theatre stands a statue of Karl Marx. His head is carved on the top part and the bottom stone has an inscription which translates as : Workers of the world - unite!  Nowadays, his head is a favourite meeting spot for ... pigeons.

19. Indonezja

Tanah Lot Temple to chyba najpopularniejszy obiekt turystyczny w Indonezji. Ta skalna formacja usytuowana jest na wyspie Bali. Tanah Lot w języku balijskim znaczy 'Kraj (na) Morzu'. Jest to część balijskiej mitologii, a jego historia pochodzi z 16 XVI wieku kiedy to po spędzeniu nocy na wyspie ksiądz Nirartha ogłosił lokalnym rybakom, że skały to idealne miejsce na wybudowanie świątyni do czczenia morskich bogów. Legenda głosi, że u podstaw wyspy na złe duchy czyhają morskie kreatury.

Tanah Lot Temple is possibly the most popular tourism object in Indonesia. This rock formation is situated on Bali Island. Tanah Lot in Balinese language means 'Land (on the) Sea'. It is a part of Balinese mythology and its history reaches the XVI century when priest Nirartha spent a night on the island and announced to the local fishermen that the rock is a perfect place to build a shrine to worship sea gods. The legend says that at the base of the island, sea monsters are lurking around to catch the bad spirits.
środa, 11 kwietnia 2012

18. Anglia

Mogłabym skopiować informacje o Felixstowe z Internetu. Mogłabym ale nie skopiuję bo pocztówka sama w sobie do mówienia o mieście nie zachęca, nie ma tam zdjęć atrakcji turystycznych. Felixstowe to miasto portowe na wschodnim wybrzeżu Anglii z ok. 24 tysiącami mieszkańców. Ten port, podobno, jest najbardziej ruchliwym portem w Europie. Plus, za ładny znaczek. 


I could paste and copy informations about Felixstowe from the Internet. I could, but I won't because this postcard doesn't invite me to doing it, there's no pictures of tourist attractions. Felixstowe is a port town on the east coast of England and has around 24 thousands inhabitants. This port, apparently, is the busiest port in Europe. Thumbs up for the stamp.