niedziela, 15 kwietnia 2012

22. Holandia

Delft to miasto i gmina w zachodniej Holandii, nad rzeką Schie, na południe od Hagi. W Delft znajduje się jedna z trzech holenderskich uczelni technicznych, licząca ponad 13 tysięcy studentów. Cała populacja Delft wynosi nieco ponad 94 tysięcy.

Delft is a city and municipality in the western province of the Netherlands, with a river Schie, south from The Hague. There is one of the three Dutch technology universities with 13 thousand students and the whole population of Delft is over 94 thousands.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz