środa, 18 kwietnia 2012

24. Finlandia

Renifer jest ssakiem z rodziny jeleniowatych. Niektórzy badacze wyróżniają do 24 gatunków reniferów, inni uznają jedynie 3 gatunki ( renifer tundrowy, renifer leśny eurazjatycki i renifer leśny amerykański). 
Renifer występujący w północnej Europie, został udomowiony przez ludy północy wieki temu jako cenne źródło mięsa, mleka (2-3 litry dziennie) i skóry a także jako siła pociągowa. Skóra służyła do szycia ubrań czy namiotów a a z kości konstruowano szkielety namiotów i kajaków. Stada reniferów żyją w stanie dzikim, ale dwa razy do roku zapędzane są do zagród : raz w celu oznakowania młodych a drugi raz w celu selekcji na ubój. Tak, tak jak my wcinamy bigos tak tam ktoś wcina renifery. 
Uwielbiam ten znaczek, przypomina mojego psa - Teodora. 

Reindeer is a mammal of the deer family. While some scholars distuinguish 24 species of them, others recognize only three species ( tundra reindeer, Eurasian forest reindeer and American forest reindeer).  Reindeer found in northern Europe was domisticated ages ago by people of the North as a valuable source of meet, milk (2-3 litres per day), skin as well as the pulling force. Their skin was used for sewing clother and tents, while bones were used for construction of kayaks and tents. Herds of animals live in the wilderness but twice a year are herded into pens : once for marking of the young and then again in order of selection for slaughter. So, as we munch on our roast, someone there munches on their reindeer.
I love the stamp, reminds me of my dog - Theodore. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz